logo-mare-gugesti

Școli și Grădinițe

Școli și Grădinițe
Prezentare

Şcoala de Arte şi Meserii „Alexandru Vlahuţă” se află în centrul comunei Gugeşti din judeţul Vrancea. Aceasta este unitate cu personalitate juridică şi are ca structuri o şcoală cu clasele I-VIII, o şcoală cu clasele I-IV, patru grădiniţe cu program normal şi o grădiniţă cu program prelungit.

Şcoala de Arte şi Meserii „Alexandru Vlahuţă” funcţionează pe locul actual din 1944, an în care s-a înfiinţat Şcoala cu clasele I-IV pentru copiii muncitorilor din Fabrica de Prelucrare a Lemnului, sub numele de „Şcoala primară mixtă de stat”. În anii 1947-1965 a funcţionat şi şcoala profesională cu numele „Şcoala de calificare în industria forestieră- Moreni” şi o secţie de învăţământ liceal seral denumită „Şcoala medie serală”.

În anul 1960 se înfiinţează „Şcoala de 7 ani Gugeşti- Fabrică” pentru învăţământul general obligatoriu. În cadrul şcolii au existat clase de învăţământ liceal seral până în anul 1992. În anul 2004 şcoala a adoptat numele lui Alexandru Vlahuţă, poet şi publicist care a trăit o vreme la conacul de la Dragosloveni, aflat la 2 km de comuna Gugeşti.

Infrastructura educaţională

În comuna Gugeşti, educaţia publică este asigurată în cadrul a 7 unităţi de învăţământ, din care 5 sunt grădiniţe şi 2 şcoli.

Grădinițe:
  • Grădiniţa cu program normal nr. 1, Gugeşti;
  • Grădiniţa cu program normal nr. 2, Gugeşti;;
  • Grădiniţa cu program normal nr. 3, Gugeşti;
  • Grădiniţa cu program normal, Oreavu;
  • Grădiniţa cu program prelungit, Gugeşti;
Scoli:
  • Şcoala de Arte şi Meserii “Al. Vlahuţă Gugeşti”;
  • Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2, Gugeşti.

Unităţile de învăţământ din comună beneficiază de spaţii şi de o dotare cu echipamente didactice şi IT adecvate desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ.

Pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Primăria comunei Gugeşti a făcut intervenţii în sensul reabilitării Grădiniţei cu program prelungit Gugeşti, din fonduri alocate de la bugetul local şi de către Guvernul României.

Primăria a atras fondurile necesare construcţiei unei săli de sport, cu o capacitate de 50 de locuri, care găzduieşte numeroase competiţii sportive.

De asemenea, s-au depus proiecte, aflate în stadii diferite de evaluare/pe lista de rezervă, pentru accesarea fondurilor europene:

  • Proiect privind Modenizarea, reabilitarea şi dotarea Şcolii de Arte şi Meserii “Al. Vlahuţă”, Gugeşti, depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitare/modernizare/dezvoltare şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
  • Proiect integrat care vizează şi înfiinţarea unui centru after school (centru de zi cu program prelungit pentru şcolari). Aplicaţia a fost depusă spre finanţare din fondurile alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”.

Pe lista de investiţii viitoare a Primăriei comunei Gugeşti figurează şi construcţia unei locaţii pentru o grădiniţă modernă. La nivelul comunităţii, pe fondul modificărilor legislative referitoare la perioada de concediu maternal apare ca necesitate înfiinţarea de creşe.

Nr. crt.Denumirea proiectului AnulValoarea finanțării FinanțatorProfesori coordonatori
1.“Educaţia pentru informaţie” – realizare Centru de documentare2003/200510.000 EURO-Guvernul României
-Primăria comunei Gugeşti
Iancu Ion
Iancu Costina
2.“Ne informăm pentru a fi în şcoală şi dincolo de porţile ei” P.I.R.20065.000 EURO

–Guvernul României
-Banca Mondială
-Primăria comunei Gugeşti

Cimpoiasu Rodica
3.“Textul literar, izvor nesecat de sensuri noi” P.I.R.20067.000 EURO

–Guvernul României
-Banca Mondială
-Primăria comunei Gugeşti

Iancu Ion
Iancu Costina
4.“Laboratorul şcolar-cunoaştere şi comunicare”200710.000 EURO-Guvernul României
-Primăria comunei Gugeşti
Cimpoiasu Rodica
Iancu Costina
5.

“Obiceiuri sănătoase în Europa”
-Programul Comenius
-parteneriat şcolar multilateral cu şcoli din Spania, Italia, Bulgaria

2010/201224.000 EURO-Comisia EuropeanăMărtinescu Anca
Dragomir Liliana
Contact