logo-mare-gugesti

Biblioteca Comunală

Biblioteca Comunală
Biblioteca comunală:

Biblioteca este gazduita in cadrul Caminului Cultural al comunei Gugești.

Activități specifice:

Biblioteca Comunală Gugești este o instituţie publică de cultură, al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; este o bibliotecă tip enciclopedic.
Accesul la colecţiile şi bazele de date proprii este gratuit.

Beneficiari:

Toate categoriile de utilizatori , preponderent elevi . Biblioteca asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.
Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile bibliotecii se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat în corelaţie cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

Date statistice:
  • Fond de carte: 12 477 (volume și periodice)
  • Numărul utilizatorilor activi: 805 persoane
  • Numărul utilizatorilor noi înscriși 2010*: 121 persoane
  • Numărul total de vizite la bibliotecă în 2010*: 684
Contact