logo-mare-gugesti

CADASTRU GRATUIT – UAT GUGEȘTI

CADASTRU GRATUIT – UAT GUGEȘTI

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară are ca obiectiv înregistrarea GRATUITĂ a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

În vederea efectuării lucrărilor de cadastru asupra imobilelor din intravilan, subliniem necesitatea colaborării dumneavoastră în scopul efectuării măsurătorilor și verificării actelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor, în sensul de a identifica limitele acestora și de a face copii conforme de pe actele de proprietate.

În acest sens, vă rugăm ca în termen de 5 zile, să puneți la dispoziția primăriei actele de proprietate din intravilan, la sediul primăriei sau pe adresa de e-mail: contact@primariagugesti.ro

Telefon contact: 0237250046

Ultima modificare: 22.04.24 – 17:36 de către Adriana Stanciu

Anteriorul Lista cu solicitantii acceptati de A.F.M. in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – sesiunea 2023, UAT COMUNA GUGESTI
Contact