Anexa nr. 4 la Plan -Tematica orientativă privind pregătirea serviciilor voluntare și private pentru situaţii de urgenţă

TEMATICA ORIENTATIVĂ

privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

I.      Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă 

II. Tematica pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență

II.1. Şedinţe teoretic-aplicative:

II.2. Şedinţe practic-demonstrative: