Regulamentul de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Gugeşti, judeţul Vrancea aprobat prin Dispoziția Primarului comunei Gugești nr.60 din 17 februarie 2009.pdf