Hotararea nr.24 din 28 mai 2020 privind apobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatul de specialitate al Primarului comunei Gugești, ale serviciilor și instituțiilor fără personalitate juridică.pdf