Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din Bugetul local pe anul 2021.