Regulamentul de organizare si functionare al compartimentului de autoritate tutelara și asistență sociala din cadrul Pririei comunei Gugești, județul Vrancea