COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Persoane de contact:  Albu Silvia

                                Tiganus Nicoleta

Telefon: 0237250046, 0753096051

Atribuţii: