Legea nr. 416 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 277 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 70 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

Legea nr. 292/2011 privind asistenta sociala

Hotarărea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal