H.C.L. nr.6 din 25.02.2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2025 la nivelul comunei Gugești şi a Planului anual de acţiune privind Serviciile sociale în anul 2021.

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2025 la nivelul comunei Gugești 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al comunei Gugeşti în anul 2021.