Raport de implementare a Legii 544/2001 

         

Raport de implementare a Legii 52/2003 

Raport de implementare a Legii 544/2001 în anul 2017   Raport de implementare a Legii 52/2003 în anul 2017