Pagina principala Comuna Gugesti Institutii locale Monitorul Oficial Local Harta Contact
 

 Anexa nr. 4 la Plan -Tematica orientativă privind pregătirea serviciilor voluntare și private pentru situaţii de urgenţă

TEMATICA ORIENTATIVĂ

privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

I.      Tematica de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă 

II. Tematica pentru pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență

II.1. Şedinţe teoretic-aplicative:

 • Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece.
 • Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti.
 • Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii.
 • Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici.
 • Ghid privind tehnica şi tactica stingerii incendiilor pag.1-43.
 • Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fondului forestier.
 • Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase.
 • Tehnica executării salvării şi evacuării (salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportarea răniţilor).
 • Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti conform O.M.A.I. nr. 160/2007.
 • Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie neexplodate.
 • Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor.
 • Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a situaţilor de urgenţă:
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată.
 • H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.
 • H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.
 • H.G.R nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
 • H.G.R. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
 • O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
 • O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
 • O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente.
 • O.M.A.I. nr. 28/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult.
 • O.M.A.I. nr. 118/2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agreement.
 • O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.
 • O.M.A.I. nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.
 • O.M.A.I. nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ.
 • O.M.A.I. nr. 579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.
 • O.M.A.I. nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber.

II.2. Şedinţe practic-demonstrative:

 • Instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă.
 • - Ghid de conducere a interventiilor si exercitiilor.pdf
 • Simularea unei situaţii din planul de evacuare de la nivelul localităţii.
 • Învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,,Pista de îndemânare şi viteză” (prezentarea demonstrativă a probei, executarea probei pe segmente, executarea întrunită a probei, verificarea încadrării în barem: 45’’= S, 35’’= B, 30’’= FB). 
 • - Ghid regulament concursuri profesionale SVSU/SPSU.pdf
 • Exerciţiu practic privind luarea măsurilor de siguranţă în cazul descoperirii de muniţie rămasă neexplodată.
 • Exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul forestier.
 • Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producerii unor incendii la depozitele de cereale, silozuri sau pe terenurile unde s-a terminat recoltarea.
 • Exerciţiu practic privind intervenţia în cazul salvării şi evacuării din subsoluri, de sub dărâmături şi din spaţii înguste.
 • Metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi echipamentului.
 • Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la unităţile de învăţământ.
 • Demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodărie cetăţenească.
 • - Ghid control SVSU prevenire.pdf
 • Exerciţiu practic privind intervenţia si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la gospodăriile cetăţeneşti şi depozitele de furaje.
 • Exerciţiu practic de stingere a incendiilor în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp de iarnă, vânt puternic etc.).
 • Tehnici de întrerupere a alimentării cu energie electrică a locuințelor (tensiune joasă).
 • Tehnici de întrerupere a alimentării cu gaze naturale a locuințelor (presiune joasă).

 

 
 a
Copyright © 2011 Primăria Comunei Gugești. Design realizat de SOBIS Solutions.