Pagina principala Comuna Gugesti Institutii locale Monitorul Oficial Local Harta Contact
 

Populația - Date demografice

Conform datelor oficiale ale Direcției Județene de Statistica Vrancea, la 1 ianuarie 2010, populația Comunei Gugești însuma 6757 locuitori, dintre care 3468 femei.
Conform evidenţelor Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Gugești, la nivelul 1 ianuarie 2011, numărul populației a crescut până la 6789 locuitori impărtiţi astfel:
 • din punct de vedere al sexului:
  • 3481 femei,
  • 3308 bărbaţi;
 • după localizare:
  • sat Gugești: 6174 locuitori;
  • sat Oreavu: 615 locuitori.
 • după etnie:
  • români: 6313 persoane;
  • rromi: 473 persoane;
  • italieni: 2 persoane;
  • pakistan: 1 persoana.

Structura populației pe vârste la nivelul 01 ianuarie 2011:

 

Localitaza

Populație totala

Populație cu vârsta intre 0 – 7 ani

Populație cu vârsta intre 7 – 18 ani

Populație cu vârsta intre 18 – 63 ani

Populație cu vârsta peste 63 ani

Comuna Gugești

6789

532

1051

3786

1420

Structura pe grupe de vârstă a populației pune o presiune ridicată asupra grupei în vârsta de muncă (15-64 ani, in definiția Raportului Dezvoltării Umane), care este semnificativ mai redusă decât la nivel Naţional şi regional (Vrancea – 67,4% în 2005 şi 67,6% în 2006, faţă de media națională în 2005 - 69,7% şi media regională 70,3%), situație reflectată şi de indicele de dependentă demografică.

Ponderea medie a acestei populații în totalul populației județului la nivelul anului 2007 a fost 61,7% (sursa : Strategia de Dezvoltare a Județului Vrancea pentru perioada 2007 - 2013). In profil teritorial se remarca faptul că doar cele 5 orașe/municipii ale județului şi unele comune mari din proximitatea acestora (Câmpineanca, Golești, Gugești) au înregistrat ponderi ale populației în vârsta de muncă peste media județeană (Gugești – 63,14%), în timp ce mediul rural se situează aproape fără excepție sub acest nivel (sub 50%).

Evoluția acestui segment de populație, la nivelul comunei Gugești a fost însă defavorabilă, astfel analizând datele din tabelul de mai sus se observă că ponderea populației în vârsta de muncă la momentul 1 ianuarie 2011 reprezintă 55,77%, cu 7,37% mai puțin ca în anul 2007.

Acest lucru se datorează în principal contextului economic local defavorabil care a determinat plecarea unui procent din populația activă spre mediul urban sau in străinătate, locații care oferă mai multe locuri de muncă

Actualizat in - 20.09.2011, la ora 18:15.
 
 a
Copyright © 2011 Primăria Comunei Gugești. Design realizat de SOBIS Solutions.