Pagina principala Comuna Gugesti Institutii locale Monitorul Oficial Local Harta Contact
 

 COMPARTIMENTUL URBANISM

 

Atribuţii:

 • gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G) al comunei Gugeşti;
 • iniţiază şi propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
 • elaborează şi asigură prezentarea şi promovarea documentelor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale şi Planuri Urbanistice de Detaliu;
 • participă la rezolvarea reclamaţiilor şi a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul de activitate;
 • emite în baza documentaţiilor de urbanism aprobate de organele competente certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, conform competenţelor;
 • identifică posibilităţi şi avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a comunei;
 • urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifică în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia de finalizare a lucrărilor respective;
 • participă la şedinţele Consiliului Local, la Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism, juridică şi de disciplină şi asigură informaţiile solicitate;
 • întocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;
 • emite în baza Legii 453/2001 şi a regulamentului de publicitate nr. 107/2001 certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize (panouri publicitate mobile-pliante, benere, panouripentru firme şi reclame publicitare;
 • execută în permanenţă controale privind respectarea disciplinei în construcţii;
 • controlează respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;
 • rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;
 • verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată şi completată prin Legea 453/2001, legea 401/2003;
 • participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun(amenda ,desfiintare,demolare);
 • întocmeşte somaţii şi procese- verbale de contravenţie persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcţii,informând, acolo unde este cazul, Inspecţia de Stat în Constructii;
 • în colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată şi completată prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;
 • întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarulu şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii serviciului;

 

 
 a
Copyright © 2011 Primăria Comunei Gugești. Design realizat de SOBIS Solutions.